Zrealizowano pierwszy etap prac przy budowie nowej drogi gminnej.

Zrealizowano już część prac przygotowawczych i robót ziemnych, w ramach pierwszego etapu inwestycji pod nazwą - Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej.

Nowy ciąg komunikacyjny w naszym mieście powoli staje się faktem. Zrealizowano już część prac przygotowawczych i robót ziemnych, w ramach pierwszego etapu inwestycji pod nazwą - Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej. 
W tym roku zrealizowane zostały prace o wartości - 126 690 zł
W roku 2021, droga łącząca ulice Myśliwską i Parcele oraz nowy most na Tocznej będzie już służyć mieszkańcom, co znacznie poprawi sytuację komunikacyjną w centrum miasta. 
Na realizację tej inwestycji samorząd Miasta i Gminy Łosice pozyskał dotację z samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości   3 420 000 zł. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

 

Powrót na początek strony