Aktualności

II sesja Rady Miasta i Gminy Łosice - 20 maja 2024 r godz. 16.30

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609.) zwołuję II sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 16.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
 • Stwierdzenie quorum,
 • Przedstawienie porządku obrad,
 1. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice;
 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Łosice;
 • w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice;
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice;
 • w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2024-2034;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
/-/ Ewa Hornowska

Powrót na początek strony