Aktualności

Informacja odnośnie wybory najkorzystniejszych ofert z postępowań zakupowych z dnia 21 marca 2024 r.

Informacja o wynikach dotyczy postępowań ogłoszonych 21 marca 2024 r. dotyczących:

  1. Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym nr 01/N/S/2024 - "Prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych związanych z renowacją sufitów budynku kościoła parafialnego w Niemojkach."
  2. Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym nr 01/Ł/SM/2024 - "Remont zabytkowej kaplicy (kościółka) pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łosicach."
  3. Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym nr 01/Ł/ZG/2024 - "Remont zabytkowej kaplicy zachodniej (groty) w zespole sakralnym Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach."
  4. Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym nr 01/ŁU/2024 - "Renowacja wnętrza oraz wymiana stolarki okiennej w prezbiterium w budynku Kościoła p.w. Macierzyństwa NMP w Łuzkach."

Polski ład logotypy.png

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony