Aktualności

Informacja o I sesji IX kadencji - 6 maja 2024 r.

Miejsce i godzina obrad: godz. 14.00 w budynku Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Łosicach, ul. Berka Joselewicza 13, 08-200 Łosice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze wójta.
  5. Ślubowanie wójta.
  6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony