Aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Powrót na początek strony