Aktualności

Program ,,Opieka wytchnieniowa'' dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miasto i Gmina Łosice przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji – 01.03.2024 r. - 31.12.2024 r.

Kwota dofinansowania – 28 458,00 zł.

Całkowita wartość Programu – 28 458,00 zł.

Realizator Programu –  Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach.

Cel główny Programu

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin z miasta i gminy Łosice sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które mają niepełnosprawność sprzężoną (złożoną) i/lub wymagają wysokiego poziomu wsparcia i/lub stale przebywają w domu, przy uwzględnieniu stanu zdrowia i sytuacji życiowej uczestników Programu poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci Programu

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu członków rodzin lub opiekunów z miasta  i gminy Łosice sprawujących bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności i 5 osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zadania Programu

Przyznanie pomocy w postaci usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (6 osób/ 558 godzin).

 

Opieka_wytchnieniowa.jpg

Powrót na początek strony