Aktualności

Ogłoszenie o konkursie: Zarządzenie nr RMiG.120.6.2023 z dnia 2023-01-18 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie na wspieranie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Powrót na początek strony