Aktualności

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miasto i Gmina Łosice przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel główny Programu

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej czyli wsparcia osób niepełnosprawnych z miasta i gminy Łosice poprzez zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Okres realizacji – 13.02.2024 r. - 31.12.2024 r.

Kwota dofinansowania – 46 920,00 zł.

Całkowita wartość Programu – 46 920,00 zł.

Realizator Programu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach.

Adresaci Programu

Planowane jest objęcie usługami asystencji osobistej w ramach programu 2 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieci w wieku do ukończenia 16 r ż. spełniających zapisy części III Programu.

Zadania Programu

Przyznanie pomocy w postaci usług asystencji osobistej dla 4 uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. pomoc w dotarciu do placówki oświatowej i powrocie z niej.

Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej.jpg

Powrót na początek strony