Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz.2232) sporządza i aktualizuje Starosta Powiatu Łosickiego. Na niższym wykazie ujęto dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Łosickiego, a także ogólnokrajowe infolinie tematyczne i inne formy darmowego poradnictwa specjalistycznego - w ramach działań instytucji publicznych lub na ich zlecenie, jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu łosickiego.

Powrót na początek strony