Wydarzenia

Otwarcie wystawy "Samarytanie z Markowej, Ulmowie - Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom"

Ulmowie - Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom". To wydarzenie jest hołdem dla bohaterów, którzy nieśli pomoc innym, stali się wzorem odwagi i solidarności.

Historia rodziny Ulmów z Markowej jest historią, która inspiruje i porusza serca wielu ludzi na całym świecie. W czasach II wojny światowej, w okupowanej przez Niemców Polsce, Józef i Wiktoria Ulmowie, razem z ich sześciorgiem dzieci, ukrywali Żydów w swoim domu. To niezwykła rodzina postanowiła działać wbrew okrutnym przepisom okupantów, wykazując ogromne ryzyko dla swojego życia.

Mimo że niesienie pomocy Żydom było surowo karane, Ulmowie byli gotowi podzielić się swoim schronieniem i jedzeniem z osobami zagrożonymi eksterminacją. To niesamowite poświęcenie i ludzka solidarność pomogły wielu Żydom przetrwać okres wojny.

Niestety, w marcu 1944 roku, rodzina Ulmów została zadenuncjowana i aresztowana przez Niemców. Ostatecznie zostali zamordowani wraz z ukrywanymi przez nich Żydami. Ich bohaterski czyn przetrwał dzięki relacjom świadków i dokumentom.

Dzięki uporowi wielu osób, historia Ulmów z Markowej jest teraz znana na całym świecie jako przykład odwagi i ludzkiej wartości. Ta wystawa jest naszym hołdem dla tej niezwykłej rodziny i ich bezinteresownego poświęcenia.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom tego wydarzenia:

  • Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice, Panu Mariuszowi Kucewiczowi, za nieocenione wsparcie i zaangażowanie w propagowanie tej ważnej historii.
  • Łosickiemu Domowi Kultury, który stanął na wysokości zadania, zapewniając odpowiednie miejsce na wystawę oraz organizując uroczystość otwarcia.
  • Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filii w Łosicach, która przyczyniła się do przygotowania materiałów edukacyjnych i współorganizacji wydarzenia.

Wystawa została wywieszona na parkanie głównego miejscowej parafii pw. Św. Zygmunta Króla, aby każdy mógł zobaczyć tę niezwykłą historię odwagi i solidarności. To ważne przypomnienie o naszej wspólnej historii, która pomaga nam zrozumieć, jak cenne jest poszanowanie ludzkiego życia i pomoc potrzebującym.

Zachęcamy Was do odwiedzenia tej wystawy, aby poznać tę poruszającą historię bliżej. Wystawę można oglądać do 30 września.

Powrót na początek strony