Konkurs Literacki "Ziemia najbliższa"

Zapraszamy do udziału w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. "Ziemia najbliższa". Termin nadsyłania prac upływa 22 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Pula nagród finansowych 10.000 zł.

Plakat 26. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego (linoryt z napisem Ziemia Najbliższa

Powrót na początek strony