Wotum zaufania i absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

We wtorek 6 lipca 2021 r. odbyła się XL Sesja Rady Miasta i Gminy Łosice. Burmistrz Mariusz Kucewicz w wyniku przeprowadzonych głosowań, jednomyślnym stanowiskiem Radnych otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu 2020 roku.

Głosowania zostały poprzedzone przez przedstawienie Burmistrza prezentacji opracowanego Raportu o stanie Miasta i Gminy Łosice oraz zrealizowanego budżetu przez Skarbnik Martę Stasiuk.
Burmistrz podziękował Radnym Miasta i Gminy oraz Pracownikom urzędu: „Myślę, że to efekt naszej wspólnej pracy. Pomimo tego trudnego okresu w 2020 r. będziemy działali dalej. Najważniejsze, by się rozumieć i działać wspólnie na rzecz naszych mieszkańców.”.
Powrót na początek strony