Konsultacje projektu programu współpracy Miasta i Gminy Łosice z NGO

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Załącznik
do Zarządzenia Nr RMiG.120.85.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
z dnia 11 października 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

  1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w/w podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.
  2. Przedmiotem konsultacji będzie Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  3. Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  4. Spotkanie odbędzie się 26 października 2021 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
  5. Konsultacje obejmują Miasto i Gminę Łosice.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony